Veřejné zakázky

 

Projekt Pořízení technologie pro aplikaci kompostu

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s., Budětsko 118, 798 52 Budětsko

Registrační číslo projektu: 5230600064, Výzva č. NPŽP-NPO 6/2023

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s. realizovala projekt Pořízení technologie pro aplikaci kompostu. Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Hlavním cílem projektu je zlepšit aplikaci kompostu na ZPF pomocí nového rozmetadla kompostu.

Realizace projektu: leden 2024 – srpen 2024

Publicita - plakát ke stáhnutí

 

Projekt Pořízení technologie do kompostárny

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s., Budětsko 118, 798 52 Budětsko

Registrační číslo projektu: 5230600065, Výzva č. NPŽP-NPO 6/2023

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s. realizovala projekt Pořízení technologie do kompostárny. Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Hlavním cílem projektu je pořízení moderního kompostárenského vozu do kompostárny Přemyslovice. Přínosem projektu bude zefektivnění nakládání s BRO ve stávající kompostárně.

Realizace projektu: prosinec 2023 – říjen 2024

Publicita - plakát ke stáhnutí

 

Projekt Investice do chovu dojnic

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s., Budětsko 118, 798 52 Budětsko

Registrační číslo projektu: 22/008/19210/671/039/000185

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s. realizovala projekt Investice do chovu dojnic. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Realizace proběhla v roce 2023 a hlavním cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Region HANÁ, z.s

Publicita - plakát ke stáhnutí

 

Projekt Investice do opravárenské dílny

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s. Budětsko 118, 798 52 Budětsko

Registrační číslo projektu: 21/013/0641a/671/000164

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s. realizovala projekt Investice do opravárenské dílny. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Realizace proběhla v roce 2023 a hlavním cílem je investice na rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů.

Publicita - plakát ke stáhnutí

 

Projekt Energetické úspory v chovu skotu

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s. Budětsko 118, 798 52 Budětsko

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025769

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s. realizovala projekt Energetické úspory v chovu skotu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Realizace proběhla v roce 2022 a hlavním cílem je zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru.

Publicita - plakát ke stáhnutí

 

Projekt Snížení energetické náročnosti administrativní budovy

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s. Budětsko 118, 798 52 Budětsko

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021066

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s. realizovala projekt Snížení energetické náročnosti administrativní budovy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Realizace proběhla v roce 2021 v rámci podpory přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích.

Publicita - plakát ke stáhnutí


www.terris-budetsko.cz