Veřejné zakázky

Projekt Energetické úspory v chovu skotu

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s. Budětsko 118, 798 52 Budětsko

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025769

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s. realizovala projekt Energetické úspory v chovu skotu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Realizace proběhla v roce 2022 a hlavním cílem je zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru.

Publicita - plakát ke stáhnutí

 

Projekt Snížení energetické náročnosti administrativní budovy

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s. Budětsko 118, 798 52 Budětsko

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021066

Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s. realizovala projekt Snížení energetické náročnosti administrativní budovy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Realizace proběhla v roce 2021 v rámci podpory přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích.

Publicita - plakát ke stáhnutí


www.terris-budetsko.cz